O mně

Mgr. Petra Haviarová, registrovaný fyzioterapeut

Jmenuji se Petra Haviarová a zabývám se fyzioterapií dětí od narození až do dospělosti.

V případě volné kapacity přijímám i dospělé klienty se zájmem o aktivní přístup k terapii.

Jsem registrovanou fyzioterapeutkou s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie. Číslo registrace: 024-0065-9008.

V soukromém životě je mou kvalifikací i to, že jsem mámou čtyř dětí. Míra mé empatie a pochopení pro rodiče a jejich děti v mé ordinaci se tím určitě zvýšila.


Vzdělání

FTVS UK v Praze, obor fyzioterapie, titul Mgr.

2. lékařská fakulta UK v Praze, obor fyzioterapie, titul Bc.


Absolvované kurzy

2023 Holistická péče o porodnické jizvy (A. Kohutová)
Kiss syndrom 1 (M. Bauer)
Bazální posturální programy v terapii dětí 1. + 2. část (J. Čápová)
2022 Formthotics Systém(MUDr. K. Mašek, J. Mašek)
Kraniosakrální technika 1 (Mgr. H. Toušková)
2021 Ploska (Bc. Š. Haškovec)
Kyčelní kloub ve vztahu k bederní páteři (Bc. Š. Haškovec)
O nohách (Mgr. M. Král)
Klenby těla (Bc. Š. Haškovec)
O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí (Bc. C. Lewitová, Mgr. M. Král)
2020 Forma-funkce-facilitace (Mgr. M. Král)
Základní kurz školy nošení Die Trageschule® (I. Gondeková)
2019 Prechtl General Movement Assessment (Christa Einspieler)
Medical taping concept (L. Krestová)
Hra jako terapie (Fyziobeskyd)
Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (Fyziobeskyd)
2018 NDT Basic Bobath kurz (Mgr. O. Večeřová)
Newborn Movement Assessment (Michelle Turner)
Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním (Mgr. V. Vítová)
2017 Spiraldynamik®: „Děti a mládež v terapii“ (T. Amshoff)
Opakovací kurz Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (H. Nováková)
2015 ACT - Akrální koaktivační terapie v pediatrii (PhDr. I, Špringová, Ph. D.)
2014 ACT - Akrální koaktivační terapie I. , II., III. (PhDr. I, Špringová, Ph. D.)
Kurz „Zkušeností k respektování“(PhDr. E. Lukavská, Ph.D. a Mgr. E. Mikešová)
2012 Spiraldynamik®: „Skolióza – jak pomáhá pohyb“ (K. Rosmann-Reif)
2011 Diskopatie – pohyb a principy Spiraldynamik® „Strategie od A do Z“ (M. Daniel)
„Něžná náruč rodičů" o manipulaci s dítětem metodikou Evy Kiedroňové Mgr. M. Matyščáková
2010 Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (Mgr. I. Brádková)
Spiraldynamik®: Sball – cvičení v průběhu těhotenství a příprava k porodu (S. Oettereli)
2009 Seminář reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (H. Nováková)
Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. PaedDr. P. Kolář, Ph.D.)
Kurz Spiraldynamik® – Basic – 1., 2. 3., 4. část (L. Kazmarová)
Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz, část F (H. Nováková)
2008 Klinický seminář vedený C.- M. H. Hermachovou (CKP Dobřichovice)
Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz, části A, B, C, D, E (H. Nováková)
2007 Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally (PhDr. I, Špringrová, Ph.D.)
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace, 1. a 2. část (PaedDr. P. Švejcar)
Stabilizace páteře (IPVZ Praha)
Testování a trénink funkční dynamické stabilizace (PhDr. I, Špringová, Ph. D.)
2006 Metoda polohové relaxace (MUDr. K. Pek)
Postizometrická relaxační terapie (MUDr. K. Pek)
Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch – 1. a 2. část (J. Čápová)
Komplexní terapie krční páteře (PaedDr. K. Kračmarová)
Kineziologie dolní končetiny a nohy (PhDr. I. Špringová)
Metoda McKenzie v kontextu centrované postury (PaedDr. P. Švejcar)
2005 Manuální terapie podle Mojžíšové (PaedDr. P. Švejcar)


V rámci studia na FTVS

2004 Manuální medicína - 1., 2., 3. část (MUDr. J. Vacek)
Základy Vojtovy metody (H. Nováková)